Marketing je borba percepcija!

Published on 12/24,2009

        2009-12-24  „Čula su vrata percepcije.“ Uz pomoć naših čula imamo jedini dodir sa svetom. Kada pojmimo svet, čula usmeravamo ka ‘spolja’, ka ’unutra’ - kada sebi predstavljamo doživljaj. Način na koji se unose, skladište i kodiraju informacije u našem mozgu (vid,sluh,dodir,ukus i miris) predstavlja naš sistem predstava. Percepcija je opažanje.Percepcija je ključni faktor u definisanju i razumevanju (potrošačevog) ponašanja. Percepcija jeste stvaranje subjektivne slike o nekom proizvodu/usluzi!U trenutku kada senzorni organ čoveka primi stimulans počinje osećaj, a percepcija je nastojanje da se objasni značenje tog uticaja.Obzirom da je percepcija usko povezana sa stvaranjem subjektivne slike, postavlja se osnovno pitanje: Da li gledajući u isto vidimo isto? „Ne postoje najbolji proizvodi. U svetu marketinga najvažnija je percepcija o proizvodima u glavama kupaca i potrošača. Percepcija je realnost sve ostalo je iluzija.“ Al Ries & Jack Trout

Zato se kaže da Mt nije „borba“ proizvoda, već iznad svega „borba“  percepcija !!!


Trackback URL

http://www.blog.rs/trackback.php?id=81782

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me

One Response to Marketing je borba percepcija!