Marketing je borba percepcija!

Published on 17:52, 12/24,2009

        2009-12-24  „Čula su vrata percepcije.“ Uz pomoć naših čula imamo jedini dodir sa svetom. Kada pojmimo svet, čula usmeravamo ka ‘spolja’, ka ’unutra’ - kada sebi predstavljamo doživljaj. Način na koji se unose, skladište i kodiraju informacije u našem mozgu (vid,sluh,dodir,ukus i miris) predstavlja naš sistem predstava. Percepcija je opažanje.Percepcija je ključni faktor u definisanju i razumevanju (potrošačevog) ponašanja. Percepcija jeste stvaranje subjektivne slike o nekom proizvodu/usluzi!U trenutku kada senzorni organ čoveka primi stimulans počinje osećaj, a percepcija je nastojanje da se objasni značenje tog uticaja.Obzirom da je percepcija usko povezana sa stvaranjem subjektivne slike, postavlja se osnovno pitanje: Da li gledajući u isto vidimo isto? „Ne postoje najbolji proizvodi. U svetu marketinga najvažnija je percepcija o proizvodima u glavama kupaca i potrošača. Percepcija je realnost sve ostalo je iluzija.“ Al Ries & Jack Trout

Zato se kaže da Mt nije „borba“ proizvoda, već iznad svega „borba“  percepcija !!!


Neplanirana kupovina

Published on 20:46, 12/15,2009

2009-12-15       Kako se ispoljava?Kada je reč o raznovrsnosti ili novitetima proizvoda, to je čista impulsivnost.Ako postoji delovanje određenog stimulansa, to je efekat sugestije.Planirana impulsivnost je kada odlazite u kupovinu a da prethodno niste doneli odluku o izboru određene marke proizvoda.Kada potreba za proizvodom postoji, ali je sve do određenog trenutka u podsvesti potrošača,tada je reč o efektu podsećanja. Isto tako moguća je i planirana kupovina određene vrste proizvoda, ali ne i marke proizvoda. Iz samih naziva može se uočiti da su ključne reči efekat, planirana i impulsivnost. >Koliko proizvoda kupite onako usput (a da to zaista niste baš ’sad’ planirali)? Da li nekada odete do prodavnice ili trafike i kupite samo jedan proizvod i koji? Da li reklamni materijal koji zateknete na prodajnom mestu (dok kupujete to nešto zbog čega ste došli) utiče na kupovinu(tog trenutka) tih proizvoda na koje Vam skreću pažnju? Da li čim ugledate neku novinu (novi proizvod, ili novu vrstu nekog proizvoda) kupite da „isprobate“? Koliko često odlazite da kupite baš konkretnu marku proizvoda (bez obzira da li je u pitanju hrana, garderoba...)?Za koje proizvode ne birate marku, već odaberete kad Vam se šta svidi?


Profil potrošača prema nivou angažovanja u procesu kupovine

Published on 20:34, 12/15,2009

2009-12-15    Kakvo ponašanje kao potrošač ispoljavate?  Rutinsko? Ograničeno(limitirano),? Ili extenzivno(produženo)? (prema:Howard) Komplexno? Ponašanje sa ciljem da se smanji nesklad između očekivanja i satisfakcije? Po navici ili ono ponašanje koje je zavisno od marke proizvoda? (prema Kotleru) <Postoje podele u zavisnosti od autora, i zato su obe navedene...


Profil potrošača prema zahtevanoj količini i kvalitetu informacija

Published on 13:30, 12/05,2009

2009-12- 4    Postoje četiri kategorije. Ukoliko:

  • poredeći Vas sa drugim grupama, Vi najviše wremena prowodite u traženju informacija, i česti ste posetioci prodajnih objekata - Vi ste sposobni (stvaralački) potrošač
  • se ne bawite kupovinom proizvoda i usluga nego za Vas to čini neko drugi – Vi ste kvazi (surogat) potrošač
  • odluku donosite na osnovu unapred pribavljenih informacija (pre nego što kročite u prodajni objekat) – Vi ste pripremljeni potrošač
  • „znate šta hoćete“ i nemate potrebu za dodatnim informacijama – Vi ste rutinski potrošač
  >Da li pre kupovine prikupljate informacije, na koji način, i zašto? Ako se ne informišete- zašto ne? Mislite da je to gubljenje wremena? Nemate strpljenja za takve stvari?  Da li se jednako pripremate za kupovinu u kojoj ćete potrošiti veću količinu novca jednom-dva puta godišnje, u odnosu na one kupovine koje skoro svakodnevno obavljate ali za manje para? Da li do detalja ispitujete prodavce sve što Vas interesuje? Da li zadužite nekog drugog za tu aktivnost? Ili apsolutno ne obraćate pažnju na te „detalje“? >


Profil potrošača - Demografske karakteristike i životni stil

Published on 15:46, 12/01,2009

          2009-12-01   Ako:v     ne volite da kupujete, a i kada to činite insistirate na dobroj usluzi, onda Vi pripadate grupi neaktivnih potrošačav     uživate u kupovini i rado kupujete, Vi ste aktivni potrošačv     ste verni svojim prodavnicama, tražite kvalitet na koji ste navikli, onda ste društveni potrošačv     ste potrošač koji najčešće kupuje kada je za to „vreme“, poredite cene, kvalitet onda ste potrošač tradicionalistav     najčešće kupujete uz pomoć kataloga i sl. onda ste Vi pedantni potrošačv     kupujete tako što upoređujete cene, robne marke... onda ste Vi racionalni potrošačv     Ali, ako  kojim slučajem, ne pokazujete poseban interes za kupovinu, insistirate na raznovrsnosti proizvoda i (obično) pripadate kategoriji mlađih potrošalča-Vi ste zasigurno nestabilni potrošač.         Kojoj od navedenih grupa Vi pripadate? > Da li volite da šopingujete? Koliko u proseku prowodite vremena u kupovinama(uključujući namirnice, garderobu, tehniku...) Za koje proizvode izdvajate extra vreme? Da li tragate za svim karakteristikama koje ste „zadali da proizvod treba da ima“ ili kupite prvi proizvod sa najpribližnijim parametrima(a možda i najjfetiniji)? Da li Vam je bitno koje je marke? Da li Vam je važno da Vas drugi vide da imate/nosite to nešto što je skupo? Ili uopšte ne brigate o tome? Da li možda čekate raznorazne popuste, pa jurišate od radnje do radnje, ili kupujete onda kada Vam to nešto treba ili kada vidite i ne možete da odolite? <